Sveriges Kontrollansvariga

Logotyp och grafisk profil med hela designprocessen finns i denna pdf-fil.